به جرأت می توانم بگویم، بیشتر افراد موفق بیان شیوایی دارند، خوب صحبت می کنند و با رفتار، کلمات و مهارت های کلامی خود، دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند.
اما متاسفانه بسیاری از مردم کامل و درست صحبت نمی کنند. در حالیکه با رعایت چند نکته می توان به این توانمندی دست یافت.
این مهمترین انگیزه من برای نوشتن این کتاب بود.
کتاب #لطفادرستحرف_بزن که با استقبال مخاطبان به چاپ دوم نیز رسیده است.
با تمرینهای عملی این کتاب که به زبانی ساده نگاشته شده است میتوانید بیان و قدرت کلام خود را تقویت کنید.

مبلغ ۵۰ هزار تومان

برای خرید کتاب با شماره تلفن زیر تماس بگیرید
۰۹۱۰۹۱۰۲۳۶۲