محسن کیایی در پشت صحنه Despicable me3

حضور جواد رضویان در اجراها

حضور فواد صفاریان در اجراها

حضور سعید روستایی در اجراها

حضور رویا میرعلمی در اجراها

حضور بیژن بنفشه خواه در اجراها

حضور اشکان خطیبی در اجراها

حضور پیمان قاسم خانی در اجراها