دوبله شده توسط:  گروه دوبله تهران

مدیر دوبلاژ: هومن خیاط

مترجم: محمد خواجوی

صداگذارى و میکس: حمید لزیرى

لینک های دانلود:

720pحمایت از گروه دوبله تهران