دوبله شده توسط:  گروه دوبله تهران

مدیر دوبلاژ: هومن خیاط

مترجم: آرش تابا

صداگذارى و میکس: حمید لزیرى

لینک های دانلود:

1080pحمایت از گروه دوبله تهران