مدير دوبلاژ: هومن خياط
مترجم: آرش تابا
صداگذارى و ميكس: حميد لزيرى
___
گويندگان:
وحيد آذرى
هومن خياط
محمد معتضدى
مينا كشاورزى
مينا خالقى
محمد حبيبى
امين صفردوست
محسن پرتوى
محمد رضا رجبى
سارا شاه آبادى
شايسته سجادى
آراد اسكندرى
وحيد آفرين
حميد فراهانى
سينا مومنى
شقايق ايزديان
سام دبيرى
نيكان خبازى
سارا جامعى
آوا قدس

لینک های دانلود:

دوستان عزیز

اگر دوبله های ما را دانلود کردید و لذت بردید میتوانید هزینه د‌وبله هر اثر را ‌از طریق لینک زیر پرداخت کنید

هزینه دانلود هر اثر ۱۰ هزارتومان

حمایت از گروه دوبله تهران