ترانه سرا?: زهره عبداللهی
تنظیم کننده?: حسین غفاری
خواننده?: هومن خیاط