دوبله شده توسط:  گروه دوبله تهران

مدیر دوبلاژ: سارا جامعی

مترجم: علی کاس زاده

صداگذارى و میکس: حمید لزیرى

مشاور دوبلاژ: هومن خیاط

لینک های دانلود:

720p

دوستان عزیز

اگر دوبله های ما را دانلود کردید و لذت بردید میتوانید هزینه د‌وبله هر اثر را ‌از طریق لینک زیر پرداخت کنید

هزینه دانلود هر اثر ۱۰ هزارتومان

حمایت از گروه دوبله تهران