گروه دوبله تهران ? در ۴ شهریور در بزرگترین استیج کشور ??????با اجرای دوبله همزمان و طنز چهار انیمیشن پرطرفدار زوتوپیا?, پاندای کونگ فو کار ۳?, هتل ترانسیلوانیا ۲ ?و شرک ? و اجرای ترانه های ویژه مربوط به هر اثر???? بدون پخش انیمیشن ?.