یک اخر هفته ى خوب دیگر با اکران و اجراهاى جذاب و متفاوتى در پردیس قلهک منتظرتون هستیم . ???
? به همراه اجراى ترانه هاى مختلف و مخصوص هر انیمیشن ???
? همچنین اجراى دوبله همــزمان ??
? گرفتن عکـــس و یادگارى هاى ویژه ??
و قسمت هاى مهیج و شاد دیگر …